Zarządzenie Nr 1/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 107/

Zarządzenie Nr 1/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 107/20/VIII z dnia 17 grudnia 2020 r.