Zarządzenie Nr 10/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie.

Zarządzenie Nr 10/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie.