Zarządzenie Nr 12/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puszczykowa.

Zarządzenie Nr 12/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puszczykowa.