Zarządzenie Nr 13/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień klasycznych i i konkursów, których wartość n

Zarządzenie Nr 13/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień klasycznych i i konkursów, których wartość nie przekracza 130 000 PLN.