Zarządzenie Nr 14/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat obowiązującego Regulaminu Puszczykowskiego Budżetu

Zarządzenie Nr 14/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat obowiązującego Regulaminu Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.