Zarządzenie Nr 14a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawi planu finansowego budżetu Mias

Zarządzenie Nr 14a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawi planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 r.