Zarządzenie Nr 15/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezmaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 15/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezmaczonych do oddania w dzierżawę.