Zarządzenie Nr 16/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 16/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.