Zarządzenie Nr 2/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 2/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.