Zarządzenie Nr 20/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadan publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadan publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r.