Zarządzenie Nr 29/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 29/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.