Zarządzenie Nr 3/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 3/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.