Zarządzenie Nr 32/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 32/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.