Zarządzenie Nr 33/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącach czerwiec i grudzień 20

Zarządzenie Nr 33/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącach czerwiec i grudzień 2021 r.