Zarządzenie Nr 34/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 34/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.