Zarządzenie Nr 34a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/20/VIII z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla

Zarządzenie Nr 34a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/20/VIII z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Puszczykowa