Zarządzenie Nr 35/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich cz

Zarządzenie Nr 35/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie Miasta Puszczykowa