Zarządzenie Nr 36/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 36/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.