Zarządzenie Nr 38/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 maja 2021 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta

Zarządzenie Nr 38/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 maja 2021 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 r.