Zarządzenie Nr 4/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a t

Zarządzenie Nr 4/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.