Zarządzenie Nr 40/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 40/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.