Zarządzenie Nr 43/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiana zarządzenia Nr 116/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie

Zarządzenie Nr 43/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiana zarządzenia Nr 116/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.