Zarządzenie Nr 46/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 lipca 2021 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przekazanych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 46/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 lipca 2021 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przekazanych do oddania w dzierżawę