Zarządzenie Nr 48/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animac

Zarządzenie Nr 48/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie za rok 2020.