Zarządzenie Nr 49/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 49/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.