Zarządzenie Nr 50a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 50a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.