Zarządzenie Nr 52/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII w sprawie planu finansowego Miasta Puszczykowo

Zarządzenie Nr 52/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII w sprawie planu finansowego Miasta Puszczykowo