Zarządzenie Nr 54/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII w sprawie planu finansowego Miasta Puszczykowo

Zarządzenie Nr 54/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII w sprawie planu finansowego Miasta Puszczykowo