Zarządzenie Nr 55/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony części nieru

Zarządzenie Nr 55/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiących własność Miasta Puszczykowa.