Zarządzenie Nr 56/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 56/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.