Zarządzenie Nr 57/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 57/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.