Zarządzenie Nr 59/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 września 2021 r. w sprawie szczgółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budż

Zarządzenie Nr 59/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 września 2021 r. w sprawie szczgółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.