Zarządzenie Nr 6/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powłania Komisji Konursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 108/2

Zarządzenie Nr 6/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powłania Komisji Konursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 108/20/VIII z dnia 18 grudnia 2020 r.