Zarządzenie Nr 60/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części budynku użytkowego stanowiącego własność Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 60/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części budynku użytkowego stanowiącego własność Miasta Puszczykowa