Zarządzenie nr 63/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 września 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Zarządzenie nr 63/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 września 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa.