Zarządzenie Nr 66/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Zarządzenie Nr 66/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa.