Zarządzenie Nr 67/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Zarządzenie Nr 67/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.