Zarządzenie Nr 68/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa prowadzenia niektórych spraw Miasta.

Zarządzenie Nr 68/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa prowadzenia niektórych spraw Miasta.