Zarządzenie Nr 69/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności, do których uprawniony jest Burmistrz Miasta.

Zarządzenie Nr 69/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności, do których uprawniony jest Burmistrz Miasta.