Zarządzenie Nr 7/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy lokali w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 7/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy lokali w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta Puszczykowa.