Zarządzenie Nr 70/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 70/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.