Zarządzenie Nr 71/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 71/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.