Zarządzenie Nr 76a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 116/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w spra

Zarządzenie Nr 76a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 116/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.