Zarządzenie nr 77/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 77/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.