Zarządzenie Nr 78/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2022-2029.

Zarządzenie Nr 78/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2022-2029.