Zarządzenie Nr 79/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 79/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2022 rok.