Zarządzenie Nr 8/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wydzierżawienia w budynku komunalnym w Puszczykowie pr

Zarządzenie Nr 8/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wydzierżawienia w budynku komunalnym w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.