Zarządzenie Nr 80/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2021 r. w s

Zarządzenie Nr 80/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.