Zarządzenie Nr 80b/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu

Zarządzenie Nr 80b/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/20/VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 r.