Zarządzenie Nr 83/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 83/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.